Život a smrt

Abychom život mohli žít, musíme se nejprve narodit. Narodíme se, žijeme si svůj život, prožíváme si své osudy, dokud nedojdeme do bodu, kdy je čas zase odejít. Zemřít. Toto je náš osud. Život a smrt. To kdy zemřeme, v kolika letech zemřeme, si dost často nastolujeme sami. Může se jednat o předčasnou smrt, ale také se můžeme v pohodě dožít velmi vysokého věku. Toto vše se dá hodně ovlivnit, závisí to od našeho vnímání života. Možná tu mám jednu dobrou zprávu. Smrtí vše nekončí. Kdo řekl, že to je konec? Pojďme se vrátit ale k životu. Bylo by na škodu, kdybychom život žili v napětí a nevychutnali si všechny jeho plody, která pro nás připravil. Otevřeme se životním radostem a užívejme si každý den, kterým nás život požehná.