Zákony

Zákony vesmíru zní: když dáš ty, někdo dá zase tobě. Jinak řečeno, přej a bude ti přáno, neboli dej a bude ti dáno. Je to velká myšlenka. Bohatství vesmíru je totiž nekonečné. Nemá hranic a je ho dost pro všechny. Je to tajemství, které by měl znát každý. A mělo by být předáváno z osoby na osobu. Jako poselství. Tím, že změníš svět ostatních, změníš i ten svůj. Dávání je dar. Převrátí ti život vzhůru nohama v tom dobrém slova smyslu. Poznáš úspěch ve všem, do čeho se pustíš. Stačí málo. Umět si přát, umět dávat, umět se vyrovnat, umět něco udělat pro ostatní, umět přijímat..