Včelky

Vysvitlo sluníčko, rozkvetly kytičky a vylítly včeličky. Když slyšíme slovo včela, každý z nás si okamžitě představí úly a v nich slaďounký med. Včelky ale mají velký úkol v tomto našem světě a sice opylovat nejen květiny, ale i řepky, vojtěšky, různé jetele. Na květech včelky sbírají pyl, je to jejich potrava, dalo by se říci, že je to takový včelí chlebíček.  Pyl potřebuje mladá rostlinka k tomu, aby se jí dařilo a rostla, pyl potřebují včelky a pyl, je-li podán lidem, způsobuje rychlé rozproudění životního elánu a takového člověka doslova nastartuje. Jen pozor, nic se nemá přehánět. Neméně známá je i mateří kašička anebo třeba propolis. Včely nám toho dávají opravdu hodně. Proto bychom je měli chránit.