Sociální služby

Sociální služby jsou zprostředkovávány sociálními pracovníky, kteří k dané věci provádějí sociální šetření. Žadatel zažádá a sociální pracovník koná. Zažádat si můžete například o příspěvek na péči. Sociální pracovník se vám ozve a po domluvě vás navštíví. Proběhne komunikace, kdy pracovník ze sociálky vše zaeviduje a sepíše záznam. Šetřením se zjistí, jak žadatel funguje, zda je schopen zvládnout přípravu stravy, zda se může pohybovat, či zvládá domácnost a péči o sebe. Jestli toto vše zvládne sám nebo bude potřebovat pomoc v podobě další osoby. Důležité je i zjistit, zda žadatel užívá léky a je schopen užívat je tak, jak má. Po takto získaných informacích se rozhodne, jakým způsobem potřebnému jedinci pomoci co nejlépe.