Řeč těla

Řeč těla má velkou moc. Řeč těla ovlivňují naše pocity a naše myšlenky. Pokřivené držení těla podporuje deprese a sklíčenost. Když přikyvujeme, souhlasíme, naopak, když vrtíme hlavou ze strany na stranu, nesouhlasíme. Tělo nás prozradí. Lidé, kteří jsou vyrovnaní, mají přímé držení těla i přímý pohled. Lidé, kteří se trápí, mají ramena svěšená dopředu a jejich pohled směřuje k zemi. Pozorujte lidi, kteří k vám promlouvají, zda existuje soulad, mezi jejich slovy a řečí těla. Nabízí-li vám někdo pomoc a přitom má ruce zkřížené na prsou, není to ten nejlepší neverbální signál, že vám chce opravdu pomoci. Známe několik výrazů tváře. Třeba opravdovou radost poznáte podle vrásek kolem očí, radostný obličej je uvolněný, úsměv široký od ucha k uchu. Typická známka opovržení – jeden koutek úst je protažený nahoru. Velice často viditelné gesto. Strach známe všichni a všem se nám tato emoce někdy vepsala do tváře. Všichni také známe slovní obrat „hrůzou vytřeštěné oči“. Hněv poznáte na druhém podle jeho staženého obočí a semknutých koutků úst. Svraštěné čelo s horizontálními vráskami a lehce vytažené obočí zase signalizují starost. A na závěr zorničky. Ty prozradí vše. Pokud nás zajímá, zda jsme pro někoho přítažliví, stačí se mu podívat do očí. Zahlédneme-li rozšířené zorničky, znamená to sympatii. A takhle jednoduché, to dámy a pánové, je 🙂