Poruchy

K životu patří i poruchy. Poruchy těla, poruchy duše. Některým se říká neurodiverzita. Patří sem synestezie, dysgrafie, tourettův syndrom, dyslexie, tikové poruchy, dyskalkulie, dyspraxie, autismus, porucha pozornosti s hyperaktivitou – známá jako ADHD. Vše je to otázka mozkových funkcí. Je to otázka myšlení, vyjadřování, možnosti učení.

Většina z nás nemá ani ponětí, že existuje tolik poruch. Všem je nám znám obvykle toliko pojem ADHD, dysgrafie, dyslexie a autismus. Dysgrafici mají problém s psaním, dyslektici se čtením. Lidé s poruchou ADHD se jen velmi těžko soustředí. Synestezie je zvláštní, člověk chápe obráceně, my hudbu slyšíme a barevnost vidíme, oni to mají obráceně, slyší barevnost a vidí hudbu. Člověk který trpí poruchou zvanou tourettův syndrom má obvykle nejen to, že náhle vykřikne aniž by chtěl, či nechtěně vyhodí ruku, nohu, trhne hlavou, ale ještě i tikové projevy.