Pomocníci

Jsou profese, které mají za úkol pomáhat lidem. Rozdělila bych je na tři skupiny. Pomocníci, kteří vlastně ani nepomáhají. Jejich práce je nebaví a klienti jsou tak trochu chudáci. Setkali jste se s tím zajisté také. Lékař, který namísto aby vás léčil a projevil zájem o vaše problémy, se na vás ani pořádně nepodívá a od stolu po vás hodí jen receptem. Tomu se říká neangažovanost.

Další skupinkou jsou pracovníci, kteří jsou angažovaní až příliš. Svým klientům věnují péče a pozornosti příliš, což není v pořádku. Nelze žít pouze v práci, pak přichází vyhoření.

Další a poslední skupinou jsou pracovníci, kteří se své profesi věnují profesionálně. Kéž by byli všichni takoví.