Nevěřte si

Já vím, obvykle býváme nabádáni, abychom si více věřili a ničeho se nebáli. Ale věřte mi, vím kam směřuji. Nevěřte tak úplně svým myšlenkám. Naše myšlenkové pochody nás kolikrát zavedou úplně jinam, než kam bychom se chtěli či měli dostat. Ne všechny myšlenky jsou totiž pravdivé. Velmi často to bývá tak, že my sami si vpravíme do hlavy myšlenku a následně jí dokonale uvěříme. Přitom skutečnost je úplně jiná. A my vlastně uvěříme své domněnce, kterou si vymyslíme. Prostě ne všechno tak je. A to nejde jen o situaci, ve které se ocitneme, či o názory na ostatní lidi. Jedná se i o sebekritiku nás samých. Proto dávejte pozor, čemu věříte.