Nejlepší rok

Aby ten náš rok byl nejlepší rok našeho života, je potřeba se na něj připravit. Ne darmo se říká: jaký si to uděláte, takový to máte. Důležité je nepodcenit přípravu. Věnujte čas sami sobě. Vše, čím se budete zabývat je vám ku prospěchu a bohatě se vám to vše vrátí.

Máte před sebou hodně práce a hodně úkolů, které si stanovíte sami. K tomu, co si stanovíte, se musíte přimknout. Plnit si své záměry, jen tak dojdete ke svým stanoveným cílům a váš rok bude ten nej. Mít svůj plán v mysli a jednou měsíčně si zkontrolovat, zda jdete tím správným směrem. Žít vědomě a přemýšlet. Vědět, kam míříte a kam jdete.