Nejlepší kartářka

Být nejlepší kartářkou není žádná hračka. Známe hodně dobrých kartářek. Nejslavnější kartářka všech dob byla madam Marie-Anne Lenormand. Říkalo se jí Pařížská Sibyla. Od té doby přibylo mnoho dalších dobrých i nejlepších kartářek, které si otevřely svou domácí věštírnu. Některé jsou známé díky médiím, některé jsou zcela neznámé, ovšem to neznamená, že by neuměly. Kartářkou nemusí být vždy jen žena, kartáři se stávají i muži. A ne jen tak ledajakými kartáři. Je to věda. Nejlepší kartář má nadání od Boha. Jdou mu informace shůry. Není na tom nic špatného, vždyť radit a pomáhat lidem v jejich problémech a strastech je velmi záslužná činnost. Dokázat smutného a bezradného člověka povzbudit někdy znamená neobyčejně moc. Psychika je velmi silná záležitost. Kdo je psychicky na dně, ten se sám jen těžko dokáže podpořit, zvednout a jednat ke svému dobru. Naopak, takový človíček nemá sílu, nemá chuť do života, nevidí řešení a mnohdy všechno vzdává. A když nevyhledá pomoc kartářky, může dojít i k nejhoršímu. Jiná situace nastane, když si takový zoufalý človíček zavolá či osobně dojde k té své nejlepší kartářce. Ona zázračná vědma poradí a pohladí po duši. Co se ještě před chvilkou zdálo jako neřešitelný problém, najednou řešení má. A co víc. Jeden v tom není sám.