Nejlepší kartářka

Nejlepší kartářka se nepozná na první pohled. Ale když už nějakou takovou potkáte, za nic na světě se ji nechtějte vzdát. Poradí vám co kdy kde a jak. Co by se dalo i nedalo. Taková kartářka má opravdový přehled a rozhled. Bývají to velice vzdělané ženy ( i muži jsou dobrými kartáři, neříkám že ne). Ať už kartářky nebo kartáři na sobě neustále pracují, vzdělávají se nejen v oblastech věštění či vykládání, ale i v jiných oborech. Je to potřeba, mnohdy radí klientům i ve věcech praktických, proto by správná kartářka i správný kartář měli být znalí v mnoha oborech. Všechno se ale naučit nedá, k tomu, aby mohl člověk vykládat, musí mít shůry dáno. Obvykle se toto umění předává z generace na generaci. Mě to předala má babička a má teta. Karty, to jsou tajemné obrázky a jen pár vyvolených z nich dokáže doopravdy číst. Za výkladem se neskrývají žádné čáry, je to dovednost, která je člověku buď dána nebo ne. Proto buďte na pozoru, od koho si karty necháte vyložit. Nejlepší je mít jednu svou nejlepší kartářku a s tou řešit veškeré své problémy. Dobré je to i proto, že vás tato kartářka již zná, vy znáte ji a vzájemná důvěra je velmi důležitá.