Květen a rituály

Měsíc květen je velmi příhodný na čarování a s ním spojené rituály. Kouzla v tento měsíc bývají nejsilnější. Přichystejte si několik svíček a dva talířky. Jeden bílé barvy a druhý černé barvy. Naším cílem bude zapálit dva ohně, jeden černý a druhý bílý. Jaký talířek, takový oheň. Svíčky budou jenom malé, aby se vešly na dva talířky.

A nyní vezměte do ruky papír a tužku. Sepište si vše, co do svého života potřebujete, co byste rádi zažili a co si přejete. Také si pozorně promyslete a sepište, co ve svém životě nechcete a čeho se chcete zbavit….

Pokud už máte vše sepsané na malinkatých papírcích, posuňte talířky od sebe do bezpečné vzdálenosti, obcházejte dokola a vhazujte jednotlivé papírky podle potřeb do patřičného talířku. Dbejte prosím bezpečnostních opatření a buďte opatrní.