Energetický systém

Abychom mohli žít a cítit se dobře, musí nám tělem  volně proudit energie. Často jí zcela nevědomky stavíme do cesty různé překážky. A tyto překážky omezují pak funkce našeho těla.  Naše orgány můžou trpět buďto přemírou anebo nedostatkem energie. Ani jedno není dobře, energie by měla proudit vždy vyváženě.  Energie vniká do těla a  zásobuje jeho energetický systém. Když máme nedostatek energie, jsme oslabení, opotřebovaní a rychle stárneme. Existují lidé, kteří mají citlivý zrak, sluch a cit a vnímají tuto energii. Energii nám po těle rozvádějí takzvané čakry.  Těchto  7 základních čaker leží podél páteře a pokud jsou průchodné, zdravé a vyrovnané, je vše v pořádku a znamená to, že čakry vzájemně spolupracují. Má rada pro tento měsíc  zní : zamyslete se nad stavem svých čaker…