Dělat věci jinak

Začít dělat věci jinak znamená být svobodný. Vždyť nemusíme dělat vše jako ostatní. Můžeme zvolit vlastní cestu. Nově plnit svoje potřeby, zjistit co je důležité a co je naléhavé. Smířit se s minulostí. Chcete být perfekcionistka nebo mít své vlastní hodnoty? Pokud už začnete dělat věci jinak, zvědomte si co chcete dělat jinak a jak jinak? Být svobodný či svobodná zároveň znamená být i zodpovědný, zodpovědná.

Když začnete dělat věci jinak, začnete hrát svou životní roli. Uvědomíte si, že jste tím nejdůležitějším člověkem ve svém životě. Koukněte si do zrcadla, ano, jste to vy. A vstupujete na novou cestu, cestu mentální, emoční, celostní, ale hlavně na cestu sebepéče. Ať se vám na této cestě daří.